Assistansberättigad

Tjänsten personlig assistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan behöversärskild personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig.Virtual assistant ,personal assistant by Ahsanaamir
Skulle det vara så att du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av assistansersättning. En del av de behov som kan vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
Till att börja med, så behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Steget efter ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om personlig assistans och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Skulle det vara så att du har personlig assistans innan du har fått ettbeslut av Försäkringskassan och det är ett besked som gör dig berättigad till personlig assistans. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in rapporter och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har inneburit innan dittsvar om personlig assistans https://assistansblogg.se/.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din assistans. Om du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med vårdpersonal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Tänk på att för att få ta del av assistansersättning behöver du ha gjort en ansökan om assisterande personal innan du blir 65 år. Skulle det vara så att du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>